ประวัติของกีฬาแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่มีความนิยมมากในทางประเทศยุโรปและประเทศอเมริกา จากการที่เป็นกีฬาที่ให้ความสนุกสนานอีกทั้งยังได้มีการดัดแปลงวิธีในการเล่น โดยการอาศัยทักษะความรู้พื้นฐานของกีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล กีฬาแฮนด์บอลจึงได้รับความนิยมกันมาอย่างแพร่หลาย

กีฬาแฮนด์บอลได้เริ่มต้นมาจากการเล่นของประเทศเยอรมนีในราวของปลายศตวรรษที่ 19 โดยครูสอนวิชาพลศึกษาชื่อ ดอนแรด คอช ซึ่งได้มีการดัดแปลงวิธีในการเล่นโดยการอาศัยทักษะพื้นฐานทางด้านการเล่นฟุตบอล และบาสเกตบอล ในระยะเริ่มแรกการเรียกชื่อกีฬาประเภทนี้ก็ได้มีชื่อเรียกกันที่ต่างออกไป เช่น ฮอกกี้มือ โปโลบก เป็นต้น และในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลนี้จะใช้จำนวนผู้เล่นทีมละ 11 คน เหมือนในกีฬาฟุตบอล การพัฒนาของกีฬาแฮนด์บอลนั้นมีมาเป็นลำดับและก็ถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ไม่เพียงแต่ที่จะเป็นการเล่นในยุโรปเท่านั้น แต่ในทางอเมริกาเหนือ แอฟริกา และในส่วนของเอเชียก็ได้มีผู้คนให้ความสนใจของกีฬานี้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า 120 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสแกดิเนเวียและในด้านของประเทศแถบยุโรปตะวันออก ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกการเล่นกีฬาแฮนด์บอล แต่ในปัจจุบันนั้นกลุ่มประเทศในแถบเอเชียก็ได้มีการจัดการแข่งขันและยังได้มีการพัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้กีฬาแฮนด์บอลก็ได้มีการพัฒนาวิธีการเล่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย และประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความสนใจในกีฬาแฮนด์บอลไม่น้อยกว่ากีฬาประเภทอื่น ๆ